Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Bytča » turistika » miesto

Miesto, okres Bytča

Miesto v okres Bytča

V okres Bytča sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bytča:, 1 z 17

U Cipárov, Ovčovce, Panské Kopánky, U Solikov, Podlieskova, U Žilinčiarov, Zadná Šatina, Jedľovník, Dučkov, U Šupíkov, Baradina, Za kamennou cestou, Redika, Haladejova Štepnica, Záhumenie za záhradami, Podvažie, Dolina, Kúsky, Škrobina, Dedovec, V Roháčoch, Na vŕšku, Úpotočie, Hliny, Smetanovské diely, Pod Skladmi, Ustudničie, Urešie, Podhorie, Záhumnie od Vŕškov, Dúbravy, Záhrady pri cintoríne, Chalani, Ponižej kríža, Dúbravky, Priečnica, Sedlište, Pavlová, Michali, Záhrady, Nad chalupami, Kapustniská, Kalabusi, Kypusi, Za jamou, Vinica, Vápenica, Korčeci, Chotáre pod hájom, Mičlovce, U Bielov, Jama, Mančarské, Kýčera črmná, Kraviarská, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Bobčíkovce, Ráztoky, Koštíkovce, Bachronovce

Miesto, okres Bytča:, 2 z 17

Záblatie, Lubce, Ivor, Medveďovce, Dolinky, Podlubie, Osobité, Vyšný Žarnov, Rovnianka, Nadomie, Gulášovo Zahájčie, Jaroše, Fojtová, Kopanice pod jarkom, Bieščare, Hromy, Stredný Madzín, Zemani, U Okuliari, Valuchovce, Marínovce, Latošovo Podvratie, Soľné, Sagaci, Keraky, U Tuhovcaka, Sedalovce, Ninise, Uhelné, Holiskovce, Podpeklo, Vysne Sutarovce, Fojtci, Chrástky, Čepelovce, Žarnov, U Rusnákov, Možiešovce, U Jankov, Fojtovo, Gachy, Hlinčanovo, Fojtovské rovne, Babišovci, Podjavorník, Dzúrikovci, Lúčky, Štefanovo, Hornová, Pod Stránie, Staré lazy, Slopkov, Danišovci, Pod Javorníkom, Fojstvie, Dolina, Galovo, Na záhradkách, Zavališe, Štefanová

Miesto, okres Bytča:, 3 z 17

Mikulašovo, Podskaličie, Babiše, Vysoké, Huboňovo, Bršlica, Špich, Grúňovo, Ohrázka, Drbulovo, Keblov, Čavošovo, U Matejov, Doliny, Mlynský náhon, Mackov breh, Bibišovci, Matejovci, U Kafríkov, Dolné Bučkové, Badurovo, Horné Bučkové, Magale, Belejovci, Jankovo, Dolné Suché, Kremeňovo, Dráhy, Na kopci, Kulovo, Prietrž, Pavlovci, U Slivov, Hriadky, Hôrka, Krtore, Rýdzov, Baranovo, Holov, Baranovský, Lukavica, Machajovo, Vyše dediny do Vinohradov, U Šutarov, Hradnianka, Potoky, Pod Koškovcom, Tarohovci, Sádky, Zárieč - Keblov, U Trebulov, Na Kasárni, Potôčky, Dolný Háj, Lazy, U Beloňov, Dúbie, Čerňanka, U Nižných Labajov, U Holákov

Miesto, okres Bytča:, 4 z 17

Prachári, Záhumnie, Štvrtce, Kačka, Patúchy, Patúchy, Vidlikovec, Pod Tobolky, Havrania, Pod zámkom, Jašterová, Koštecké lazy, Dúbrava, Vŕšky, Podoknie, Predná Šatina, Druhé pole, Závršie, Nadovsie, Urosová, Kykula, Liesková, Sihôtky, Pri hájove, Panský Vrch, CINACKA A DUBOVEC, Mondíky, Hlboče, U Dodulov, Lazy, U Buchtov, Za železnicou, Vrch Rieka, Záborie, Nad hradskou, U Ritnošov, Horekončie, U Mikundov, Podlipie, Furmanec, Strihovské, Lieskové, Dolné Lúčky, Dúbrava, Dolný háj, U Grušpierov, Tretie pole, Lipie, Záhradište, U Cipkov, Úvozy, Žulierovce, Ziemky, Lúčky, Háj, Hoľazne, Zákružie, Radvanovo, Horné lúčky, Chríby

Miesto, okres Bytča:, 5 z 17

Zábrezie, Dolinky, Holazné u Rašova, Dolina, Kulhinec, Nad Červencom, Lúčky, Kobelia, Lúky, Úvozy, Kopanice, Pod Hoľazňami, Pod Konským, Baškovec, Konské, Jeseníky, Doliny, Boky, Podzemie, Záhumnie, Uľahle, Pod kopanie, Nivky, Kremení, Hrb, Zásičie, Prúd, Hôrka, Dubníky, Zábrezie, Horné Dúbravy, Lipie, Bukovina, Vrch, Háj, Prielohy, Sihoť, Dolné Dúbravy, Horné Dúbravy, Dolina, Nad Kremeňmi, Stráne, Pažite, Vršteky, V Žľaboch, Roháč, Brezie, Roháč, Hôrka, Pod Roháčom, Nad vŕškom, Nadvažie, Pod Čákovom, Dagová, Uhlisko, Organy, Zálazie, Podskalie, Končaborie, Hliniak

Miesto, okres Bytča:, 6 z 17

Pod Osikovcom, Zbyšovy, Háj, Pod vŕškom, Duľahel, Brtová, Vŕšky, Stránice, Dalnia, Lašteky, Hlavy, Náskladia, Kopánka, Babčanská, Pod Okrúhlicou, Uhlisko, Paseka, Kúsky, Hradište, Dlhé hony, Pod Skalkou, Holazne, Kruh, Vrchy pod Kačkou, Dlhé záhony, Pri Váhu, Bôriny, Lazček, Úbrodčie, Gáborové, Záblaty, Patríková, Háje, Nižné pole, Okrúhlica, Pod Zámkom, Šuplaty, Záboria, Na škarpe, Holazne, Vrch háj, Lán, Jablonovský chotár, Pleš, Klopušné, Dubové, Čierny potok, Hranice, Za hájikmi, Za Hrabovým hájom, Patríkovské vrchy, Nad Kačkou, Stavnica, Lúky, Horná Turková, Strelcová, Pod hájom, Stráň, Predný Madzín, Čajková na mlynnom

Miesto, okres Bytča:, 7 z 17

Kúsky, Jedlovník, Hliny, Čambalová, Lúky, Šatinka, Horná Čajková, Bôriny, Turková za lúkami, Pod hájom, Za kamenným dielom, Nivy, Pod Vlčou horou, Zadný Madzín, Čajko - Ličková, Malý laz, Krtová, Strelcová, Kýčera, Dolné Nivy, Smetanovský laz, Šprtlová pri hranici, Záblatské Kováčovce, Nad jarkami, Strelcová - Šutarová, Horné nivy, Turková, Ličková, Chovancovské jarky, Uhelná dolina, Nad mlynom, Suchá dolina, Adamcová, Fojtová na mlynnom, Mraviny, Čajková na záhrade, Krtová na mlynnom, Pod vrchmi, Hrabovníky, Mukovce, Ježkovec, Turková cez kačky, Turková cez Solisko, Moholky, Kačka, Dielce, Pleše, Fojtová na dieloch, Suchý jedľovník, Patúchy, Krúžok, Horná Krtová, Dlhé, Salašnisko, Šprtlová, Krížová, Čiakov, Veľký Háj, Jurková, Hlinčanov grúň

Miesto, okres Bytča:, 8 z 17

Polková, Molečková, Baranová, Gachova hoľa, Zádelie, Vatvolová, Huboňová, Poddubie, Gachová, Štefanová, Janková, Plošková, Pod Žibridom, Marková, Hlinčanová, Zlatníková, Horná Ličková, Veľké zeme, Korytné, Dužina, Čičetková pri hranici, Fojtová, Dubica, Bolfrová, Sklady, Potoky, Bružinová, Pod háj, Za dielcom, Drbulovská dužina, Dolná záhrada, Mlynné, Fojtovský grúň, Glachová, Záhumnie, Sklady, Pod vrchmi, Horná Fojtová, Králiková, Vyševie, Nad lúkami, Kopanica, Tokárová, Galová, Pod Dubovým, Vysoká, Strelcová pri potoku, Marmanová medzi Čičetkovú, Za krúžkom, Dolina, Machajová, Dubie, Slopková, Grúňová, Stráne, Fojtová pod strážou, Badorovo, Kulová, Vyševsie, Za hájom

Miesto, okres Bytča:, 9 z 17

Pechanová, Zlatná, Horná záhrada, Rovne, Pod vrchy, Farská, Čajková na dieloch, Črmná, Košutová, Skarjen, Pod havranovým, Lazy, Brnizová, Mudrová, Obora, Čechová, Marek, Zavališová, Pod úboč, Potoky, Dúbravka, Polomkovo, Dúbrava, V žľabe, Kúty, Pod Vršťavňou, Prútky, Kopce, Pod Brehmi, Prašivá, Vrchdiel, Javorové, Vlčia jama, Grapa, Deliška, Horné konce, Jelení jazyk, Podkýčerie, Za Keblovom, Rožný jarok, Slatinné, Krátke hony, Pod lazišťom, Háj, Paliská, Babišová, Stráň, Boldov, Lazy, Pustina, Briežky, Rubáň, Hájnica, Hvoznica, Na dolinách, Brezovo, Zakamenné, Lazy a jamky, Mazúrske paprúdie, Čierne blato

Miesto, okres Bytča:, 10 z 17

Kremeňová, Háj, Králikovo, Hore Hlbokou a Hore potôčkom, Javorník, Osičie, Mistrička, Motyčková a Kiačková, Šamková, Včelnica, Kravárčisko, Britková, Búčie, Podháj, Brehy, Líščie diery, Pusté lazy, Solišanská, Skálie, Belské priečnice, Chrastové, Bok, Ohradie, Kopec, Predky-Zadky, Krškove lazy, Danišová, Za potôčikmi, Tmavá, Gajdla, Granáty, Pod podhornou cestou, Gale, Dlhé konce, Priesečné, Nová roľa a kvarta, Kamenité, Pod Belinami, Pod Sviňoviskom, Šustinné, Sviňovisko, Nad Váhom, Brevenné, Pláne, Jamy, Planá, Uhelica, Belské paprúdie, Doliny, Kráčina, Zaboldov, Podosičie, Srubanská Kýčera, Balúchové, Uholné, Štepnica, Suličné, Pohorelé, Lopušné, Breziny

Miesto, okres Bytča:, 11 z 17

Jankovská, Dlhé hony, Lazy a Jarky, Pod Bôrovcom, Pred Koľajné a Benková, Nad podhornou cestou, Mitašov Grúň, Smrek, Kravarská, Koľajné, U skalky, Pod dolinou, Panský háj, Zámčisko, Breziny a Smrek, Pod Kamenicu, Horné Vaškové, Sady, Damaškov a Tarabovský vrch, Zavaleniská, Za cintorínom, Lazy, Žiare, Nad kostolom, Stráne, Nivy, U Šamajov, Osmajovský grunt, Za Váhom, Lovisko, Pod Šutare, Diel Vrch, Dúbie, Bukovina, Buchove vŕšky, Hanzelová, Putisko, Močiar, U Randov, Pod Malinovskou, Nad záhradami, Hrmanová, Nad kruhom, Semeteš, Borie pri kríži, Hlotky, Naddavky, Havranie, Važina, Do Maniačov, Žiačiková, Škripové, Dolina, Háj, Chríby, Pod Kýčerou, Jedlovnik, Pod Dúbravou, Kopec pri chotári, Medvedie

Miesto, okres Bytča:, 12 z 17

Priečnice, Stráne, Dolina v Hôrke, Za dielmi, U dolinky, Drmlov vŕšok, Chmelovec, Hronovcové, Uholný vrch, Na skale, Demliniská, Kruh, Smatanov, Pod Jancovcom, Závoz, Chríb, Zábrežie, Žiar, Pri Štiavnickom, Žľaby, Pod Hôrkou, Kľudajovci, Vrch Rástoky, Kipuské Opúčky, Pod skalou, Široké, Očková, Brezie, Havranie, Jastrabie, Lejkov, Za Vrchovou, Na zábradlí, Matiašov, Matúšovie, Kruh, Staré Lazy, Bunlovská dolina, Felegovo u skaly, U Zizov, Na diele, Pleš, Bečkov, Krajčov, U Rogov, Pod Okrúhlym, Hrdanovská, Na Šedovské, U Gaboricky, Matúšov grúň, Trulíková, Maibové, Skálie, U Bočincov, Kúty, Nad sady, Pod Kvartou, Na zadnej skale, Jačmeňovie, Za panským hájom

Miesto, okres Bytča:, 13 z 17

Lazy na záhradkách, Sihotie pri skalke, Bobovisko, Pod Medvedím, Keblovie a Stráne, Babiar, Podlučie, Paluchovec, Briežok, Nad Jasenovým, Bútľava, Lukáčov, Pakušová, Pod Loviskom, Pod Panským hájom, Potok, Ustrigl, Bačov, Pod Brancovci, Sad, Chotáre, Diely, Zlatník, Matiašov, Gachové, Pod Jedlovnikom, Rybárska, Švehlovo, Na Rovine, Chotár, Pod holozne, Sihoť, Dolné pridanky, Pred Havraním, Fačkové, Prielohy, Kozí chrbát, Brežnovie, Kamenný diel, Boroviny, Martušovec, Uhliská, Poljakovec, Beňov, Nad cestou, Za vrchom, Kriviny, Baránkové, Lány, Hradná, Pridanky, Panské, Hlinné, Vlčia jama, Nad Dúbravkou, Pod Vinohradom, Rieky, Kostelnová jama, Petrovička, Vrch

Miesto, okres Bytča:, 14 z 17

Pod Hájikom, Pusté lazy, Podbrežie a chotár, Jama a Kozové, Buková, Horné pole, Švehlovský grúň, Dugar - Kopaná, Košariská, Uhlisko, Zadky, Lúky, Lán, Dlha niva, Pod vieškami, Prievlaky, Kopčeky, Bokšiné, Horné Suché, Boky, Ivanová, Za háje, Pred Beňovskovci, Lúky, Manková, Stráne, Pod Slúčikom, Švehlovský, Grúň, U Luknišov, Za drevinou, Majeriská, Dúbrava, Poddubičie, Kanibárek, Pod brvenie, Kopaná, Jasenové, Urbárske, Od chotára, Rovne, Záskaličie, Pažite, Dodkovce, Dúpnica, Žrebäcia, Na Skalie, U Beňov, Hôrka, Hrebene, Horekončie, Hájik, U Ciesarov, Vyšovsie, Kotolnica, Lúčky, Kovačovec, Pod kruhom, Žibrid, Široká dolina

Miesto, okres Bytča:, 15 z 17

Podmanická, Mestušovec, U Kormaňov, Pod Dúbravou, Za hájom, Hrabová, Prúdy, Pavlíčkovie, Na jamách, Nocnárové, Damaškovský grunt, Štiavnik, Zadky, U Motošických, Brezníky, Panský háj, Javorník nad Barinami, Štiavniček, Koškovec, Jamy a bariny, Na prednej skale, Viešky, Babušovský grúň, Za riekou, Dlhá, U Hvizdika, Za predným potokom, Pred Kňazovec, Gajdošovské, Pazdernov, Lúky, Lúka, Poliaškov, Dielová a Paseky, Tancové, Michalovec, Uhlište, Hliníček, Vrch Psice, Zendekovci, Židovská záhrada, Stoky,jamky a vrchy, Nad močiarmi, Pod Vidovcom, Lúka, Kamenné, Bukovina, Zadky a bôrie, Panská roľa, Veľká stráň, Pod Tancovým, Do Kladivov, Urbanovské za železnicou, Pod Chríbom, Záhumenie od Váhu, Horekončie, Kopánky, Bukovec, Za hájom, Kúty

Miesto, okres Bytča:, 16 z 17

Pod Čiernou horou, Hlboké, Dubník, Ostravica, Lánce, Dolina, Perinajov diel, Vidovec, Veľké lúčky, Kopanice, Sklady, Malá stráň, Pri klincovej ceste, Hore Končie, Holý vrch, Biele studne, Za zadným potokom, Podvratie, Hodulské, Zlatý dielec, Opúčky, Horný Laz, Dolný prúd, Za Váhom, Na Slatiny, Boky, Podielie nad Žitným lazom, Roviny nad močiarom, Kuneradská, Kačky - Babice, Dúbie, Za vlčiu horu, Lánce, Dĺžiny, Sakálovo Podhraničie, Nad Brehami, Kopanice, Brezie, Na Kukovej, Pod širokou chrasťou, Kypusovia, Kypuské, Hodulská Škareda, Dolinky, Čebecké dĺžiny, Nad Žitným lazom, Viešky, Žhulkov, Predné a Zadné lazy, Keracká Dúbravka, Brehy, Kráčiny, Fojtíkov, Na štvrti, Ritviny, Medzi cestami, Vyšný vrch, Veľký háj, Hôrky, Nad lazmi

Miesto, okres Bytča:, 17 z 17

U Vyšných Labajov, Opúčky nad Kukovou, Na jame, Sakalova Pusta, Černá voda, Nad Pustou, Pri Bielikovom salaši, Prašnice, Na hôrke, Vlásenná, Jabloňové, Marek, Pánska stráň, Pod Hôrkou, Tancová-Margetová, Hlodské, Žitný laz, Čemerky, Skalka, Kusy, Dúbravka, Žiar, Solisko, Bodianska, Ohrada, Priešnice, Burišove, Studnice, Keracké Hôrka, Podbrezie, Ligačky, Na Závieší, Tmavá a Húštie, U Gregušov, Za okrúhlym, Dolný Laz, Jutrá, U Javora, Pod Dúbravkou, Zapač

miesto inde

Štiavnik (221x), Petrovice (170x), Kolárovice (132x), Veľké Rovné (130x), Bytča (125x), Súľov-Hradná (110x), Pšurnovice (92x), Maršová-Rašov (72x), Maršová (72x), Kotešová (58x), Setechov (52x), Predmier (43x), Súľov (40x), Veľká Bytča (37x), Hradná (34x), Hlboké nad Váhom (32x), Malá Bytča (21x), Jablonové (16x), Hrabové (9x), Hvozdnica (7x), Mikšová (7x), Hliník nad Váhom (7x)
miesto v Štiavnik
miesto v Petrovice
miesto v Kolárovice

Podobné, okres Bytča:

1269x turistika, 1052x miesto, 87x orientačný bod, 24x strom, 21x turistické informácie, 20x chranený strom, 18x poľovnícky posed, 13x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 9x ohnisko, 7x miesto na piknik, 4x atrakcia, 3x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bytča

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-bytca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.