Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Bytča » turistika » miesto

Miesto, okres Bytča

Miesto v okres Bytča

V okres Bytča sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bytča:, 1 z 17

Panské Kopánky, Záhumnie od Vŕškov, Baradina, Ovčovce, Sedlište, U Cipárov, Ponižej kríža, U Solikov, Dúbravy, Záhumenie za záhradami, Podlieskova, Haladejova Štepnica, U Šupíkov, U Žilinčiarov, Jedľovník, Dučkov, Zadná Šatina, Redika, Škrobina, Smetanovské diely, Dolina, Podvažie, Dedovec, Na vŕšku, Urešie, Úpotočie, Hliny, Ustudničie, V Roháčoch, Podhorie, Za kamennou cestou, Záhrady pri cintoríne, Dúbravky, Kúsky, Kapustniská, Vinica, Vápenica, Gulášovo Zahájčie, Kopanice pod jarkom, Zemani, Sagaci, Michali, Latošovo Podvratie, Kalabusi, Kypusi, Pod Skladmi, Priečnica, Pavlová, Nadomie, Mičlovce, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Ráztoky, Medveďovce, Nad chalupami, Kraviarská, Ivor, Mančarské, Jama, Záblatie, Za jamou

Miesto, okres Bytča:, 2 z 17

Lubce, Chalani, Kýčera črmná, U Bielov, Koštíkovce, Bachronovce, Záhrady, Bobčíkovce, Osobité, Rovnianka, Podskaličie, Podlubie, Vyšný Žarnov, Dolinky, Valuchovce, Podpeklo, Jaroše, Marínovce, Fojtová, Bieščare, Ninise, Sedalovce, Uhelné, Stredný Madzín, Holiskovce, Soľné, Hromy, Keraky, Čepelovce, Možiešovce, Žarnov, U Rusnákov, Fojtci, Chrástky, Korčeci, Chotáre pod hájom, U Tuhovcaka, U Okuliari, U Jankov, Danišovci, Babišovci, Podjavorník, Štefanová, Fojtovo, Hlinčanovo, Pod Stránie, Staré lazy, Hornová, Zavališe, Dzúrikovci, Pod Javorníkom, Fojtovské rovne, Dolina, Na záhradkách, Fojstvie, Ohrázka, Lúčky, Galovo, Gachy, Štefanovo

Miesto, okres Bytča:, 3 z 17

Vysne Sutarovce, Slopkov, Babiše, Grúňovo, Špich, Vysoké, Mikulašovo, Bršlica, Huboňovo, Drbulovo, Čavošovo, Badurovo, Mlynský náhon, Keblov, Hriadky, Jankovo, Doliny, Lukavica, Horné Bučkové, U Kafríkov, Matejovci, Na kopci, Mackov breh, Hôrka, Magale, Prietrž, Bibišovci, U Slivov, Dráhy, Dolné Suché, U Matejov, Belejovci, Kulovo, Dolné Bučkové, Krtore, Kremeňovo, Holov, Vyše dediny do Vinohradov, Rýdzov, Potoky, Machajovo, Pavlovci, U Šutarov, Baranovský, Baranovo, Dolný Háj, Hradnianka, Potôčky, Lazy, Zárieč - Keblov, Tarohovci, Sádky, Dúbie, Pod Koškovcom, U Trebulov, U Beloňov, Na Kasárni, U Nižných Labajov, Čerňanka, U Holákov

Miesto, okres Bytča:, 4 z 17

Prachári, Patúchy, Patúchy, Kačka, Vidlikovec, Pod Tobolky, Štvrtce, Záhumnie, Pod zámkom, Vŕšky, Koštecké lazy, Dúbrava, Havrania, Jašterová, Hlboče, Záborie, Nad hradskou, Sihôtky, Pri hájove, Podlipie, Strihovské, Nadovsie, Podoknie, Druhé pole, Za železnicou, Lieskové, Konské, U Buchtov, Kobelia, Lúčky, Dolné Lúčky, Hoľazne, Závršie, Baškovec, Chríby, Kopanice, Záhradište, Panský Vrch, U Ritnošov, U Mikundov, Kykula, Dúbrava, Lúčky, Holazné u Rašova, Pod Hoľazňami, Horekončie, Lipie, Zábrezie, Urosová, Lazy, Pod Konským, Úvozy, Lúky, Kulhinec, Predná Šatina, Dolinky, Nad Červencom, Mondíky, Zákružie, U Dodulov

Miesto, okres Bytča:, 5 z 17

Dolný háj, Úvozy, Vrch Rieka, Ziemky, Háj, Horné lúčky, Furmanec, Tretie pole, Liesková, Háj, Kremení, Bukovina, Dolina, Zásičie, Uľahle, Horné Dúbravy, Záhumnie, Boky, Jeseníky, Hôrka, Žulierovce, Lipie, Zábrezie, Nivky, Horné Dúbravy, Radvanovo, Hrb, Pod kopanie, U Cipkov, Sihoť, Dubníky, Dolné Dúbravy, CINACKA A DUBOVEC, U Grušpierov, Dolina, Prúd, Doliny, Podzemie, Prielohy, Vrch, Nadvažie, Pod Roháčom, Pažite, Hôrka, Stráne, V Žľaboch, Roháč, Brezie, Vršteky, Nad Kremeňmi, Nad vŕškom, Roháč, Kovačovec, Pažite, Stránice, Židovská záhrada, Pod Čákovom, Pod vŕškom, Podskalie, Hliniak

Miesto, okres Bytča:, 6 z 17

Babčanská, Zálazie, Duľahel, Pred Kňazovec, Kúsky, Pod Osikovcom, Uhlisko, Hlavy, Uhlisko, Končaborie, Kopánka, Organy, Hradište, Vŕšky, Pred Beňovskovci, Dagová, Náskladia, Mestušovec, Brtová, Lán, Jablonovský chotár, Háj, Gáborové, Paseka, Holazne, Dlhé záhony, Na škarpe, Holazne, Dlhé hony, Malá stráň, Kúty, Bôriny, Pod Okrúhlicou, Pleš, Veľké lúčky, Záboria, Pri klincovej ceste, Kruh, Šuplaty, Háje, Urbanovské za železnicou, Zbyšovy, Lazček, Úbrodčie, Vrch háj, Pri Váhu, Pod Zámkom, Dalnia, Pod Skalkou, Lašteky, Vrchy pod Kačkou, Patríková, Záhumenie od Váhu, Pod Čiernou horou, Kopanice, Veľká stráň, Turková cez Solisko, Čambalová, Dlhé, Prúdik

Miesto, okres Bytča:, 7 z 17

Nad Kačkou, Suchý jedľovník, Dolné Nivy, Turková za lúkami, Pod širokou chrasťou, Lúky, Čajková na záhrade, Nad jarkami, Za kamenným dielom, Pod hájom, Čierny potok, Pod vrchmi, Čajková na mlynnom, Fojtová na mlynnom, Pod Vlčou horou, Moholky, Krtová na mlynnom, Hrabovníky, Predný Madzín, Krtová, Nivy, Pod hájom, Smetanovský laz, Nižné pole, Jedlovník, Šatinka, Fojtová na dieloch, Dielce, Salašnisko, Pleše, Turková cez kačky, Ježkovec, Kýčera, Strelcová, Horné nivy, Uhelná dolina, Stavnica, Stráň, Patríkovské vrchy, Mukovce, Kačka, Turková, Klopušné, Chovancovské jarky, Záblatské Kováčovce, Krúžok, Horná Čajková, Ličková, Malý laz, Dubové, Bôriny, Šprtlová pri hranici, Mraviny, Hliny, Hranice, Lúky, Za Hrabovým hájom, Za hájikmi, Suchá dolina, Okrúhlica

Miesto, okres Bytča:, 8 z 17

Patúchy, Zadný Madzín, Záblaty, Horná Turková, Adamcová, Strelcová - Šutarová, Nad mlynom, Čajko - Ličková, Horná Krtová, Strelcová, Kúsky, Marek, Pod Dubovým, Dolná záhrada, Čajková na dieloch, Veľký Háj, Mudrová, Horná záhrada, Črmná, Stráne, Pod vrchmi, Strelcová pri potoku, Za hájom, Čičetková pri hranici, Za dielcom, Molečková, Zádelie, Potoky, Horná Ličková, Rovne, Pod vrchy, Vatvolová, Obora, Horná Fojtová, Pod Žibridom, Dolina, Marmanová medzi Čičetkovú, Šprtlová, Prútky, Sklady, Dubie, Za krúžkom, Pod úboč, Záhumnie, Pod havranovým, Nad lúkami, Poddubie, Pod háj, Dubica, Veľké zeme, Vyševie, Vyševsie, Galová, Krížová, Plošková, Hlinčanov grúň, Fojtovský grúň, Potoky, Lazy, Ohradie

Miesto, okres Bytča:, 9 z 17

Lazy, Korytné, Brnizová, Drbulovská dužina, Bolfrová, Marková, Slopková, Čiakov, Baranová, Čechová, Farská, Machajová, Grúňová, Gachova hoľa, Vysoká, Glachová, Kulová, Badorovo, Hlinčanová, Košutová, Jurková, Fojtová pod strážou, Kopanica, Tokárová, Huboňová, Polková, Skarjen, Janková, Sklady, Zlatná, Fojtová, Mlynné, Gachová, Králiková, Zlatníková, Dužina, Zavališová, Bružinová, Pechanová, Štefanová, Žľaby, Beňov, Pleš, Stráne, Pohorelé, Balúchové, Háj, Za Váhom, Bok, Paliská, Za Keblovom, Lovisko, Solišanská, Šamková, Važina, Poljakovec, Sihoť, Granáty, Hrdanovská, Grapa

Miesto, okres Bytča:, 10 z 17

Hájnica, Lán, Uhelica, Briežky, Nad Váhom, Nad kostolom, Rubáň, Skálie, Kopce, Podlučie, Štepnica, Králikovo, Kopec, Pod Vršťavňou, Putisko, Nivy, Boldov, Buková, Predky-Zadky, Dúbie, Hlotky, Rožný jarok, Krškove lazy, Bukovina, Doliny, Deliška, Suličné, Pod Bôrovcom, Boroviny, Podosičie, Zaboldov, Zakamenné, Martušovec, Osičie, Sihotie pri skalke, Kravarská, Stráň, Brevenné, Podháj, Háj, Pustina, Paluchovec, Kremeňová, Demliniská, Pod lazišťom, Gajdla, Diely, Gale, Podkýčerie, Pod Kamenicu, Vlčia jama, Vrchdiel, Srubanská Kýčera, Jankovská, Babišová, Planá, Havranie, Pred Havraním, Za vrchom, Závoz

Miesto, okres Bytča:, 11 z 17

Pod Brehmi, Staré Lazy, Šustinné, Lúka, Brežnovie, Za potôčikmi, Buchove vŕšky, Vlčia jama, Felegovo u skaly, Pod Sviňoviskom, Nová roľa a kvarta, Pod Loviskom, Brehy, Hore Hlbokou a Hore potôčkom, Mazúrske paprúdie, Kostelnová jama, Lazy, Potok, Kipuské Opúčky, Medvedie, Keblovie a Stráne, U dolinky, Smatanov, Danišová, Kamenité, Lazy a Jarky, Skálie, Priesečné, Žiare, Nad sady, Bunlovská dolina, Na diele, Bokšiné, Fačkové, Pri Štiavnickom, Škripové, Pakušová, Matiašov, Nad záhradami, Mitašov Grúň, Ustrigl, Chrastové, Nad Jasenovým, Maibové, Žiar, Uhlisko, Trulíková, Belské paprúdie, Podbrežie a chotár, Matiašov, Hrmanová, Líščie diery, Lopušné, Pod vieškami, Urbárske, Čierne blato, Lúka, Dúbrava, Búčie, Pod skalou

Miesto, okres Bytča:, 12 z 17

Uholný vrch, Britková, Kopec pri chotári, Jedlovnik, Javorové, Hrebene, Na zábradlí, Michalovec, Dolina v Hôrke, Kúty, Včelnica, Damaškov a Tarabovský vrch, Pod Kýčerou, Bačov, Pod Hôrkou, Jačmeňovie, Močiar, Brezovo, Krátke hony, Zadky, Drmlov vŕšok, U Randov, Chotáre, Lazy a jamky, Švehlovo, Na dolinách, Pod podhornou cestou, Jama a Kozové, Prievlaky, Pod brvenie, Matúšovie, Diel Vrch, Rybárska, Dlhé konce, Osmajovský grunt, Hliníček, Bečkov, Kráčina, Chotár, Lúky, Kopčeky, Pred Koľajné a Benková, Jastrabie, Javorník, U Bočincov, Majeriská, Pod Medvedím, Na zadnej skale, Slatinné, U skalky, Pod Jedlovnikom, Dúbrava, Kamenný diel, Vyšovsie, Chríb, Breziny, Do Maniačov, Lány, Jelení jazyk, Pusté lazy

Miesto, okres Bytča:, 13 z 17

Sviňovisko, Horné Suché, Dlha niva, Pláne, Havranie, Pod Šutare, Kriviny, Koľajné, Kravárčisko, Nad Dúbravkou, Motyčková a Kiačková, Pod Vinohradom, Na Šedovské, Pod Okrúhlym, Na Rovine, Uholné, Široké, Krajčov, Vrch Rástoky, V žľabe, U Rogov, Boky, Uhliská, Švehlovský grúň, Dúbravka, Belské priečnice, Bútľava, Matúšov grúň, Nad podhornou cestou, Pod Hájikom, Jamy, Prašivá, Pusté lazy, Lazy na záhradkách, Kruh, Hvoznica, Tmavá, Lukáčov, Mistrička, Sady, Sad, Pod Belinami, Bobovisko, Smrek, Pod Kvartou, Dlhé hony, Bukovina, Očková, Horné konce, Briežok, Polomkovo, Záskaličie, Priečnice, Kúty, Babiar, Tancové, Vrch, Za dielmi, Hrabová, Panská roľa

Miesto, okres Bytča:, 14 z 17

Široká dolina, Háj, Pod Malinovskou, Viešky, U Ciesarov, Hanzelová, Poliaškov, Košariská, Baránkové, Dúpnica, Žrebäcia, Žibrid, Grúň, Za hájom, Panský háj, Dielová a Paseky, Semeteš, Nocnárové, U Motošických, Dolina, Vrch Psice, Za panským hájom, Gachové, Pavlíčkovie, Kľudajovci, Babušovský grúň, Rieky, Dodkovce, Nad cestou, U Kormaňov, U Luknišov, Zavaleniská, Jamy a bariny, Prielohy, Pod Slúčikom, Švehlovský, Horné pole, Pod Dúbravou, Kotolnica, Pod Jancovcom, Hájik, Pod holozne, U Gaboricky, Ivanová, Pod Panským hájom, Žiačiková, Horekončie, U Šamajov, Lejkov, Naddavky, Na skale, Pod Brancovci, Jasenové, Chríby, Chmelovec, Dolné pridanky, Lúky, Kozí chrbát, Kruh, Zadky

Miesto, okres Bytča:, 15 z 17

Kamenné, Zábrežie, Hôrka, Od chotára, Na jamách, Podmanická, Zadky a bôrie, Nad močiarmi, Nad kruhom, Na prednej skale, Za Vrchovou, Zlatník, Horné Vaškové, Štiavnik, Manková, Uhlište, Stoky,jamky a vrchy, Kanibárek, Borie pri kríži, Pazdernov, Pridanky, Štiavniček, Panské, Poddubičie, Hradná, Dlhá, Stráne, Hronovcové, Hlinné, U Zizov, Za háje, Za cintorínom, Damaškovský grunt, Breziny a Smrek, Dugar - Kopaná, Zámčisko, Pod dolinou, Brezie, U Beňov, Gajdošovské, Petrovička, Bukovec, Kopaná, Perinajov diel, Stráne, Pod Dúbravou, Pod kruhom, U Hvizdika, Dolina, Za riekou, Horekončie, Za predným potokom, Holý vrch, Sklady, Kopánky, Biele studne, Pod Tancovým, Na Skalie, Hore Končie, Lúčky

Miesto, okres Bytča:, 16 z 17

Panský háj, Brezníky, Pod Vidovcom, Za drevinou, Hlboké, Prúdy, Pod Chríbom, Rovne, Lúky, Za hájom, Do Kladivov, Koškovec, Javorník nad Barinami, Lánce, Zendekovci, Keracké Hôrka, Jabloňové, Nad Žitným lazom, Za vlčiu horu, Podvratie, Hodulská Škareda, Kopanice, Ostravica, Dolný Laz, Nad Pustou, Vyšný vrch, Dĺžiny, Na jame, Dúbravka, Dolný prúd, Za Váhom, Kypuské, Kuneradská, Fojtíkov, Medzi cestami, Sakálovo Podhraničie, Dielnice, Hôrky, Pod Dúbravkou, Pri Bielikovom salaši, Opúčky nad Kukovou, Dudoňova Pusta, Ohrada, Lánce, Viešky, U Javora, Marek, Za okrúhlym, Kačky - Babice, Brehy, Dubník, Brezie, Na štvrti, Studnice, Ligačky, Čebecké dĺžiny, Na Kukovej, Žitný laz, Vidovec, Vlásenná

Miesto, okres Bytča:, 17 z 17

Nad lazmi, Opúčky, Na Závieší, Kusy, Ritviny, Tmavá a Húštie, Roviny nad močiarom, Dúbie, Kráčiny, Hodulské, Nad Brehami, Dolinky, Horný Laz, Sakalova Pusta, Podbrezie, Bodianska, Tancová-Margetová, Skalka, Na hôrke, Hlodské, Podielie nad Žitným lazom, Poddolinie, Priešnice, Keracká Dúbravka, Zlatý dielec, Na Slatiny, Za zadným potokom, Pod Hôrkou, Veľký háj, Prašnice, Hranice, Kozáková, Stráne, Skalica nad Javorom, Hôrka, Žiar, Na Ritvinkách, Žhulkov, Škaredá, Dúbrava

miesto inde

Štiavnik (221x), Petrovice (170x), Kolárovice (132x), Veľké Rovné (130x), Bytča (125x), Súľov-Hradná (110x), Pšurnovice (92x), Maršová-Rašov (72x), Maršová (72x), Kotešová (58x), Setechov (52x), Predmier (43x), Súľov (40x), Veľká Bytča (37x), Hradná (34x), Hlboké nad Váhom (32x), Malá Bytča (21x), Jablonové (16x), Hrabové (9x), Hvozdnica (7x), Mikšová (7x), Hliník nad Váhom (7x)
miesto v Štiavnik
miesto v Petrovice
miesto v Kolárovice

Podobné, okres Bytča:

1268x turistika, 1052x miesto, 87x orientačný bod, 24x strom, 21x turistické informácie, 20x chranený strom, 18x poľovnícky posed, 12x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 9x ohnisko, 7x miesto na piknik, 4x atrakcia, 3x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bytča

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-bytca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.